Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

strona główna Książka Teleadresowa Mapa strony Newsletter Zadaj pytanie Facebook
RPO WSL 2014-2020Baza KonkurencyjnościHarmonogram Konkursów 2015Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim - serwis promocyjnyInterpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL
Liczba zawartych umów:
4 206
Wartość zakontraktowanych środków:
3,52 mld złotych
Aktualności

2012-07-17

Nowelizacja formularza PEFS 2007

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowała i udostępniła aplikację Formularz PEFS 2007 w wersji 3.0 wraz z instrukcją wprowadzania danych.

W wersji 3.0 Formularza PEFS 2007 wprowadzono zmiany dotyczące: słowników w zakresie działań i poddziałań, typów instytucji, rodzajów przyznanego wsparcia, co wynika z wprowadzenia do PO KL zmian będących wynikiem przeglądu śródokresowego, słowników w zakresie powiatów i poziomu wykształcenia, co wynika ze zidentyfikowania w dotychczasowych słownikach błędnych nazw, dodania nowych pól dotyczących informacji o niepełnosprawności, przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej oraz byciu migrantem.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca informuje, że Formularz PEFS 2007 w wersji 3.0 obowiązuje bezwzględnie wszystkich nowych Beneficjentów, którzy podpisali umowę o dofinansowanie projektu w roku 2012 i rozpoczęli realizację projektu po dacie ukazania się niniejszej informacji. Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację projektów przed datą udostępnienia niniejszej informacji mogą w dalszym ciągu korzystać z narzędzia w wersji 2.0.

Nowa wersja Formularza PEFS 2007 nie dotyczy projektów zakończonych.

Poniżej Instytucja Pośrednicząca udostępnia Formularz PEFS 2007 w wersji 3.0 wraz z instrukcją wypełniania.


RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 32 77 40 125, +48 32 77 40 126; faxy: +48 32 77 40 402; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Agnieszka Cieplik e-mail: acieplik@slaskie.pl, Marzena Podlaska e-mail: mpodlaska@slaskie.pl, telefon: +48 32 774 04 31
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego